VB-viešoji biblioteka, M-miesto padalinys, V-Viečiūnų padalinys, L-Leipalingio padalinys, VS-vaikų skyriaus skaitykla

Laikraščiai
Druskonis VB, M, V, L
Lietuvos rytas VB, M, V, L
Respublika VB, M, V, L
Vakaro žinios VB, M, V, L
Valstiečių laikraštis VB, M, V, L

Žurnalai
Iliustruotas mokslas VB
Iliustruotoji istorija VB
Ji VB, M, V, L
Justė VS, M, V, L
Ko gydytojas tau nepasako VB, M, V, L
Kutis VS
Legendos VB, M, V, L
Mamos žurnalas VB
Mano namai VB
Mano sodyba VB, V, L
Miškai VB
Moteris VB, M, V, L
Nacionalinė geografija VB
Naminukas VS, M, V, L
Penki VS, M, V, L
Psichologija Tau VB
Raktas VB
Sodo spalvos VB, V, L
Žmonės VB, M, V, L