I klasei
Andersen, Hans Christian. Coliukė; Sniego karalienė; Undinėlė.
Baltrušaitis, Jurgis. Žiurkės įkurtuvės.
Binkis, Kazys. Baltas vilkas.
Boruta, Kazys. Čir vir vir pavasaris.
Budrys, Rimantas. Vabzdžių puota.
Cvirka, Petras. Aukso obelis; Lapės gudrumėliai; Nenuorama jautis.
Čechovas, Antonas. Kaštonė.
Degutytė, Janina. Juokiasi duonelė.
Dvylika brolių juodvarniais lakstančių (Lietuvių liaudies pasaka).
Erlickas, Juozas. Žalias laikraštis.
Gaižauskaitė, Zita. Šviesoforas; Varlė keliauninkė.
Geda, Sigitas. Mėlynas autobusiukas; Pelytė Sidabrytė.
Gulbė karaliaus pati (Lietuvių liaudies pasaka).
Gutauskas, Leonardas. Sidabro žuvys žaidžia.
Janosch. Kiškiai Piškiai nekvaili; Panama labai graži.
Karosaitė, Alma. Asilėlis; Zuikiui Puikiui šešeri.
Kasparavičius, Kęstutis. Dingęs paveikslas; Kvailos istorijos; Sodininkas Florencijus.
Katinėlis ir gaidelis (Lietuvių liaudies pasaka).
Krėvė, Vincas. Aitvaras.
Kubilinskas, Kostas. Oželis kvaišelis; Riešutukai.
Landsbergis, Vytautas V. Kiaušinių pasakos; Skruzdėlytė Birutė.
Lindgren, Astrida. Pepė eina į mokyklą.
Maironis. Jūratė ir Kastytis.
Mamin-Sibiriak, Dmitrij. Pilkakaklė.
Marcinkevičius, Justinas. Greitoji pagalba.
Mašiotas, Pranas. Kaziukas sodžiuje.
Mieželaitis, Eduardas. Zuikis Puikis.
Nėris, Salomėja. Eglė žalčių karalienė.
Palčinskaitė, Violeta. Karalius pamiršo raidyną.
Paltanavičius, Selemonas. Tai mes, pelės!
Pero, Šarlis. Pelenė; Raudonkepuraitė.
Petkevičius, Vytautas. Trys vilkiukai.
Postma, Lidia. Raganos sodas.
Preussler, Otfried. Mažasis vandenis.
Račickas, Vytautas. Pamokos po pamokų.
Saulės vaduotojas (Lietuvių liaudies pasaka).
Sepulveda, Luis. Apie žuvėdrą ir katiną, kuris išmokė ją skraidyti.
Skučaitė, Ramutė. Spalvos ir skaičiukai.
Sutejev, Vladimir. Maišas obuolių; Stebuklinga lazdelė.
Širvys, Paulius. Linksmas vėjas.
Tolstojus, Levas. Pilypukas.
Trys broliai (Lietuvių liaudies pasaka).
Vainilaitis, Martynas. Ežio namas; Skruzdėlytė po kanopa.
Valančius, Motiejus. Mikė Melagėlis.
Vytė Nemunėlis. Kur gyvena mėnulis; Meškiukas Rudnosiukas.
Žilinskaitė, Vytautė. Viso pasaulio tetos.